Alle møbler nedenfor finns i Balestrand og kan vises etter avtale. Gjern kom i kontakt.